Programma 2017-2018
Viernes el 15 de septiembre Alberto Colorado, Los visigodos

Aún habiendo dominado gran parte de la península ibérica, los visigodos siguen siendo hoy en día un pueblo casi desconocido para la mayoría de los españoles. Durante esta charla haremos un recorrido por la historia de los visigodos en la península ibérica, desde las invasiones germánicas en la Hispania romana hasta el rápido desmoronamiento del Reino visigodo que siguió a la invasión árabe del año 711.
Haremos especial hincapié en el significado histórico que se le ha dado a los visigodos en la España reciente y a los principales aportes culturales que han llegado a nuestros días: su orfebrería, su arquitectura y la figura de Isidoro de Sevilla. También trataremos asuntos más desconocidos como la administración del reino o el del cristianismo arriano que practicaron hasta su conversión al catolicismo.

Alberto Colorado Garín (Lyon, 1983) es abogado, gestor cultural y profesor colaborador del Instituto Cervantes de Utrecht, donde ha impartido cursos como Arte español contemporáneo o La España de las tres culturas. Además es presidente de la fundación Stichting Moira, cuyo objetivo es apoyar e incentivar el arte y la cultura underground de Utrecht.

=====

Vrijdag 27 oktober Edwin Koopman, "Revolutie in crisis", Ontwikkelingen in Venezuela en Colombia vergeleken

Latijns-Amerika was het afgelopen jaar terug op de voorpagina’s van de dagbladen, en twee landen sprongen daar uit: Venezuela en Colombia, op het oog om tegenovergestelde redenen. Colombia vierde feest vanwege een vredesakkoord en zit in de lift, terwijl Venezuela in een ongekende crisis verzeild is geraakt waarvan het einde nog niet in zicht is. Toch ligt achter deze tegenstelling een overeenkomst: in beide gevallen liep een ambitieus revolutionair project op de klippen.

In Colombia heerst voorzichtig optimisme. Het lukte het de regering en de grootste guerrillabeweging Farc met een vredesakkoord een punt te zetten achter meer dan een halve eeuw gewapend conflict. De Farc had in 1964 de wapens opgepakt om op te komen voor de arme boeren en voor een landhervorming. In de loop der decennia verwerd de beweging tot weinig meer dan een misdaadbende die zich financierde met afpersing, ontvoering en drugshandel, maar de principes van weleer bleven het discours bepalen.

Je zou verwachten dat in het vredesakkoord, waarover 5 jaar is onderhandeld, deze idealen prominent naar voren komen, maar dat valt tegen. De principes zijn in het vredesakkoord wel terug te vinden, maar zijn vrijblijvend genoeg om er onderuit te komen. Zo zal van een landhervorming – waar de guerrilla om begonnen was – geen sprake zijn. Grootgrondbezitters hebben bij wet laten vastleggen dat hun belangen niet zullen worden geschaad.

Bovendien zijn extreemrechtse milities en drugsbendes actief die niets zien in het akkoord. Zij worden gesteund en gefinancierd door invloedrijke ondernemers, grootgrondbezitters en politici. Deze machtige groep wist een meerderheid van de bevolking te mobiliseren om in een referendum over het akkoord, vorig jaar, tegen te stemmen. De aanpassingen die vervolgens werden aangebracht staan een werkelijke hervorming van de conservatieve status quo in de weg. De Waarheidscommissie, die een schoonmaak van de samenleving had kunnen betekenen, is minder doeltreffend gemaakt.

De nekslag komt mogelijk van de presidentsverkiezingen volgend jaar. De oppositie ziet daarin een grote kans om een president aan de macht te krijgen om belangrijke onderdelen van het vredesakkoord terug te draaien.

Probeerde de Farc hun idealen met wapens te realiseren, in buurland Venezuela kwam de revolutie op een democratische manier aan de macht. Ex-militair Hugo Chávez beloofde – na een mislukte staatsgreep weliswaar – een einde te maken aan de corruptie en uitsluiting van de massa’s. In 1999 won hij de verkiezingen en besteedde miljarden uit de olie-export aan sociale programma’s voor de armen.

Achttien jaar later dreigt dit experiment, dat een democratisch alternatief leek voor de gewapende revolutie, te eindigen in catastrofe. Sinds maart gingen honderdduizenden Venezolanen maandenlang de straat op tegen Chávez’ opvolger Nicolas Maduro. Ook grote delen van de traditionele achterban van de revolutie keerden zich tegen de leiders. Belangrijkste reden is de economische malaise, die grotendeels is veroorzaakt door wanbeleid. Vier maanden onrust en 120 doden verder zit het regime van Maduro steviger in het zadel dan ooit.

Zelden had een regering zoveel geld, zoveel tijd en zoveel steun van de bevolking als Venezuela om een nieuw land op te bouwen. Nu sterven er kinderen aan ondervoeding, waarmee de revolutie een historische kans heeft gemist.

Edwin Koopman (1964) is Latijns Amerika journalist en analist voor onder meer Trouw, NRC, VPRO Bureau Buitenland, NOS, Clingendael Spectator en IHS Jane's. De afgelopen twintig jaar volgde hij de politieke ontwikkelingen in de regio op de voet, in het bijzonder in Colombia en Venezuela. Hij schreef meerdere boeken over de revoluties in Venezuela en Cuba.

=====

Viernes el 17 de noviembre Gabriel Inzaurralde: Horacio Quiroga, el narrador entre la selva, la muerte y las mujeres

Horacio Quiroga fue una persona singular. Fue inventor, deportista, comerciante, profesor, aventurero y escritor. La muerte lo seguía de cerca. Tuvo una tormentosa vida sentimental. Y en la mitad de su vida dijo adiós a la ciudad y a la civilización y se fue a vivir en lo más profundo de la selva Misiones, en el norte de Argentina. Sus historias cortas han encandilado a muchas generaciones de latinoamericanos y aun hoy, los cuentos de Quiroga son leídos por niños y adultos. Yo he leído a Quiroga desde niño y de mayor he seguido sus pasos en Salto, Montevideo, Buenos Aires y en la selva. ¿Cuál fue el secreto de su éxito? ¿Qué cosas lo atormentaron? ¿Qué buscaba Quiroga en medio de la selva?

Hablaremos también de los siguientes relatos:
El almohadón de plumas
La gallina degollada
El hijo
Juan Darién
La tortuga gigante
La miel silvestre


Casi todos los cuentos de Quiroga pueden leerse aquí:

Atención: no hace falta haber leído nada para disfrutar de la charla!!!


=====

Vrijdag 12 januari Jaarvergadering

=====

Vrijdag 16 februari Martina Fraanje: de strijd van Guatemalteekse vrouwen om een waardig bestaan

Op 8 maart vond in Guatemala Stad een brand plaats in een opvannghuis voor jongeren waarbij 42 meisjes in de leeftijd tussen 12 en 18 om het leven kwamen en nog vele anderen gewond raakten. Een doos van Pandora ging open. In het tehuis waar jongeren een veilige haven moesten vinden vanwege een problematische thuissituatie was sprake van mishandeling, mensenhandel en seksueel misbruik. Op de avond van de 7e maart kwam een grote groep jongeren in opstand. Ze werden hard aangepakt en met meer dan 50 opgesloten in een kleine ruimte. Om de aandacht te trekken zodat ze hen eruit zouden laten, stak één meisje een matras in de brand. Het lijkt erop dat er niet op tijd is gereageerd met alle dramatische gevolgen van dien. Was het een ongeluk dat voorkomen kon worden? Was het een bewuste moordpartij omdat ze hun mond moesten houden?

Het is slechts een voorval dat kenmerkend is voor een cultuur waarin vrouwen stelselmatig worden uitgebuit, buitengesloten en geweld wordt aangedaan. Toch zijn er duizenden vrouwen (en mannen) die een gevecht voeren voor een waardig leven. Individuen, groepen, die tegen de stroom inroeien. Hoe maken zij het verschil in een van de gevaarlijkste landen ter wereld voor vrouwen? Hebben ze succes? Is er ruimte voor hun dromen en voor verandering?

Lezing in het Nederlands, met interactief gedeelte in het Spaans.

=====

Vrijdag 16 maart Annet van Wiechen, Alfonso X El Sabio en de Cantigas de Santa Maria

De Spaanse koning Alfonso werd el Sabio - de Wijze (r. 1252-1284) genoemd dankzij zijn culturele activiteiten. Honderden miniaturen in zijn Cantigas de Sta Maria geven ons een fascinerend beeld van de dertiende-eeuwse samenleving van Spanje.

Alfonso X (r. 1252-1284) el Sabio, de Wijze, wilde de reconquista voortzetten, maar werd geconfronteerd met de machtige militaire versterkingen van de Meriniden. Zijn poging om een bruggehoofd in Noord-Afrika te vestigen mislukte. Misschien dat hij zich niet té erg inzette voor de recon­quista, want uit alles blijkt dat hij grote waardering had voor de moslim cultuur. Hij gaf onder andere opdracht om vertalingen te maken van Arabische literatuur en weten­schappelijke verhandelingen. Nog voor zijn dood heeft hij onder politieke dwang een gedeelte van het bestuur moeten overdragen aan zijn zoon Sancho IV, die hij eigenlijk wilde onterven.

Alfonso el Sabio werd in 1221 geboren en was een voorbeeld van een middeleeuwse universele geleerde. Hij interesseerde zich voor geschiedenis, sterrenkunde, bestudeerde de magische krachten van stenen, schreef een boek over bordspelen (schaken) en stelde een belangrijk wetboek samen. Alfonso X was samensteller en opdrachtgever – in hoeverre hij ook de auteur was, is nog een wetenschappelijk heet hangijzer – van de Cantigas de Santa Maria. Een boek dat bestaat uit bijna 70 lofliederen aan Maria en ruim 350 wonder-verhalen met Maria als midde­laarster. De wonderverhalen waren afkomstig uit bronnen uit heel Europa. Ze waren geschreven in het Gallicisch, dat tot in vijftiende eeuw de gebruikelijke taal was voor de poëzie. Niet alle bewaard gebleven handschriften van deze Cantigas zijn verlucht. Het bekendste manuscript is dat van het Escorial (T.I.1) met honderden miniaturen. Deze miniaturen – voor de wonderverhalen zijn de miniaturen steeds zes scènes verbeeld en zijn goed te vergelijken met een modern stripboek – zijn erg belangrijk om de culturele ambiance van Alfonso te leren kennen (kleding, bouwwerken).

Heel uniek is ook dat niet alleen de tekst en beeld, maar ook de muziek werd genoteerd. Vandaar dat liederen uit de Cantigas de Santa Maria tegenwoordig nog vaak worden uitgevoerd en vastgelegd. Ook in deze lezing wil ik u verschillende interpretaties van de muziek laten horen.

Laat u in deze lezing meevoeren naar de kleurrijke wereld van dertiende-eeuws Spanje zoals verbeeld en te 'horen' in de Cantigas de Santa Maria.

=====

Vrijdag ? april

Er wordt nog een invulling gezocht.


=====

Vrijdag 1 juni Harry Burg Gulickx en Jan Graumans

Muzikaal programma met Spaanse en Latijns-Amerikaanse liederen.

Website van Harry Burg Gulickx

Posted on 02 Jun 2017 by atalaya
Programma 2016-2017
Viernes el 23 de septiembre Jac van der Gun, La Nueva Canción: een nieuw geluid in het Latijns-Amerika van de 60-er en 70-er jaren

Terwijl zo rond 1960 in West-Europa het Franse chanson, de rock-‘n-roll en de Amerikaanse country & westernmuziek door folk en de wat agressievere beatmuziek werden overvleugeld, ontstond ongeveer tegelijkertijd in de landen van Latijns-Amerika ook een nieuwe stroming in de populaire muziek: La Nueva Canción. Naast groepjes muzikanten die op traditionele wijze vertrouwde folkloristische nummers over het voetlicht brachten, doken er plotseling zangers en zangeressen op met nieuwe liedjes, waarvan tekst en presentatie soms sterk afweken van wat tot dusverre gebruikelijk was. Het lied was niet meer uitsluitend bedoeld als artistieke uiting of ter vermaak, maar werd niet zelden ook gebruikt als een middel voor het uiten van maatschappijkritiek of protest. Van de talrijke liedvertolkers die tot La Nueva Canción zijn te rekenen wordt in de voordracht aan slechts een beperkt aantal markante vertegenwoordigers aandacht besteed: Violeta Parra, Victor Jara, Alfredo Dominguez, Atahualpa Yupanqui, Jorge Cafrune, Mercedes Sosa en Horacio Guarany. Aan de hand van geluidsopnamen en liedteksten (in het Spaans en met de Nederlandse vertaling ervan) wordt getracht de toehoorders ervan te overtuigen –voor zover dat nog nodig mocht zijn– dat La Nueva Canción zowel bijzondere liedteksten als ook unieke vertolkers heeft voortgebracht.

========
LET OP: GEWIJZIGDE DATUM!

Vrijdag 28 oktober Robert Lemm, Miguel de Unamuno y el sentimiento trágico de la vida

Miguel de Unamuno fue un hombre paradójico, contradictorio, ferozmente individualista. Un luchador ante todo, contra todo, en continua tensión consigo mismo. No encontró nunca la paz, acosado de dudas existenciales. Su vida estuvo presidida por una intensa actividad intelectual. (hasta 1936) Según Borges, don Miguel es el representante mayor del mundo hispánico del Siglo XX. Del sentimiento trágico de la vida – por fin vertido al holandés - es su magnum opus.

Robert Lemm ha compuesto tres libros de Unamuno en holandés: una antología de ensayos (De paradox als filosofie), una antología de poesías (Heimwee naar de eeuwigheid) y una de aforismos (Ziel van Spanje). Es además autor de una Historia de España, Borges como filósofo y libros con temas religiosos, filosóficos y literarios. En 1979 le concedieron el Premio Martinus Nijhoff por sus traducciones de autores hispanoamericanos.
Si hay interés, y sobra tiempo, presentaremos una parte del documental “Unamuno Apasionado” del cineasta español Rafael Alcázar.


Viernes el 25 de noviembre Mónica Panaifo Teixeira, Chachapoyas, los guerreros de las nubes

En 1997, el Centro Mallqui mediante un proyecto arqueológico de emergencia se encargó del rescate de los materiales culturales de la Laguna de los Cóndores, ubicada en la provincia de Chachapoyas, región Amazonas, que se encontraban en riesgo de desaparecer debido a la acción vandálica de huaqueros, visitantes y animales salvajes. Las tareas de rescate permitieron recuperar una de las más importantes colecciones de la cultura Chachapoya, cerca de 2,300 especímenes, siendo 219 fardos funerarios únicos, 260 cerámicas, quipus, textiles, mates, contenedores de caña, artefactos de madera entre otros.
El proyecto dio origen a uno de los mejores museos que tiene el Perú, desde entonces en la ciudad de Leymebamba. La ayuda del Dr. Horst Seidler de la Universidad de Viena fue crucial para obtener el apoyo del gobierno de Austria en la persona de la entonces Ministra de Cultura Elisabeth Gehrer y sus amigos. Hoy en día, aún continúan las investigaciones en convenio con diferentes universidades del mundo y el grupo Espeleokandil (España) que cada año retorna al Perú para continuar con sus exploraciones y expediciones, en estrecha colaboración con el Centro Mallqui.

Sobre el Proyecto

El proyecto incluye a los investigadores que trabajan en esta región y el desarrollo de los Chachapoyas en la selva tropical o llamada también ceja de selva. Asimismo, se presenta información desde sus orígenes, la población, organización política, economía, arte, religión y el porque del declive de esta cultura que fue una de las más importantes que luchó contra los Incas.
Este proyecto fue desarrollado por el Centro Mallqui, bajo la dirección de la Dra. Sonia Guillén; y la Direccion de campo de la arqueóloga Mónica Panaifo en estrecha colaboración con Adriana von Hagen y Peter Lerche. Discovery Channel filmó un documental que lo veremos en la presentación. Posterior a esta investigación se realizaron más registros arqueológicos con grupos de investigadores de Holanda.
Arqueóloga Mónica Panaifo Teixeira. Investigador asociada del Centro Mallqui con amplia experiencia en zona tropical y ceja de selva de la Amazonía del Perú. Cada año retorna al Perú a realizar investigaciones de campo en arqueología, patrimonio, arqueología urbana entre otros. Actualmente trabaja en diferentes proyectos en Denekamp, Huys Hengelo, Enter en ACO- Oldenzaal, situados en los Países Bajos.

========

Vrijdag 13 januari 19:30 Asamblea General

U ontvangt te zijner tijd de stukken.

Vrijdag 17 februari Piet Bakker en Kees Posthuma, Fietsen van Bolivia naar Vuurland

Piet Bakker en Kees Posthuma uit Terwolde fietsten vanaf oktober 2015 - april 2016 'door de wereld'. De reis voerde hen onder meer van Bolivia naar Vuurland. Zij zullen ons niet alleen vertellen over hoe ver en zwaar het was (namelijk héél ver en héél zwaar), maar bijvoorbeeld ook over bijzondere ontmoetingen en over de effecten van het economisch beleid in Argentinië, alles gelardeerd met adembenemende foto's.

Vrijdag 17 maart Cor Faber, Reis naar de Spaanse Burgeroorlog

In 1937 neemt Cors Louwerens als matroos deel aan het smokkelen van wapens naar de noordkust van Spanje. Daar woedt op dat moment de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939) in alle hevigheid.
De heenreis neemt bijna twee maanden in beslag door allerlei oorzaken, de vraag is zelfs of ze het wel zullen halen. Maar dat lukt uiteindelijk en de lading wordt gelost in Santander.
Wanneer de Andra de haven enige dagen later weer verlaat, wordt ze opgewacht door de marine van Franco, beschoten en tot zinken gebracht – twee bemanningsleden komen hierbij om het leven. De rest zal twee maanden in gevangenschap doorbrengen onder erbarmelijke omstandigheden en een bijna dagelijkse dreiging van executie.

Opa had gevaren, opa had avonturen beleefd maar niemand in de familie wist er het fijne van want opa praatte er nooit over. Totdat vier jaar geleden kleinzoon Cor onverwacht het tot dan onbekende dagboek van zijn opa in handen kreeg en er een historische roman van maakte met als titel “Reis naar de Spaanse Burgeroorlog – een verhaal uit een oorlog die vergeten dreigt te worden” wat eind 2014 als eerste druk verscheen.

Het waargebeurde verhaal staat niet op zichzelf maar is slechts een van de vele verhalen die te vertellen zijn over de Spaanse Burgeroorlog. Zoals de internationale bemoeienis, maar zeker ook het gebrek daar aan.
In september 2016 bezocht Cor de omgeving in Noord-Spanje waar het verhaal zich destijds afspeelde. Dat bezoek heeft veel kennis en inzicht opgeleverd en is feitelijk een verhaal op zich in de context van het verhaal van zijn grootvader.

========

Vrijdag 28 april Biem Lap, De legendarische Jacobus, Pelgrimsheilige en Morendoder

Jacobus was een van de discipelen van Jezus die omstreeks het jaar 40 door Herodus Agrippa wordt onthoofd. De legende vertelt dat hij voor zijn dood in Spanje het evangelie heeft gebracht en dat na zijn dood in Jeruzalem zijn lichaam in Noord Spanje wordt begraven. Zijn graf wordt in de 9 e eeuw gevonden en dan gaat de vrome fantasie, die al eerder zorgde voor legendevorming, helemaal aan het werk en komt er een uitgebreide legende tot stand. In verschillende eeuwen spelen propagandisten een belangrijke rol om van Jacobus zowel een weldadige als een gewelddadige heilige te maken. Eerst wordt hij de zachtaardige pelgrimsheilige, maar in de 12 e eeuw wordt hij ook een kruisridder om de Moren (moslims) die al in Spanje zijn vanaf het begin van de 8 e eeuw uit het land te verdrijven. Het duurt bijna acht eeuwen voordat de Reconquista (herovering van Spanje) met behulp van Santiago Matamoros (Morendoder) is voltooid. De totstandkoming van de legende moet gezien worden tegen de achtergrond van de geschiedenis van Spanje. Nog steeds is Jacobus naast de beschermheilige van de pelgrims die naar Santiago de Compostela trekken ook de patroonheilige van Spanje en van het Spaanse leger.

Biem Lap is gids van Kerken Kijken Utrecht in de Jacobikerk in Utrecht.

========

Vrijdag 9 juni Mónica Coronado en Lies Joosten, Muziek van Latijns-Amerikaanse zangeressen

Lies Joosten en Mónica Coronado zingen over het leven en de liefde, over recht en onrecht, emoties en hoop en begeleiden zichzelf met de snaren van de harp, de gitaar en de guitalele. Ze spelen composities van Latijns-Amerikaanse zangeressen zoals Violeta Parra, Chavela Vargas, Lila Downs, Guadalupe Urbina en Mercedes Sosa.

Lies Joosten: harp
Mónica Coronado: guitalele, guitaar, zang

Lies y Mónica tocan las cuerdas del arpa, la guitarra y el guitalele junto a instrumentos de percusión. Tocan composiciones de mujeres latinas y propias composiciones de Mónica Coronado, temas como la vida, el amor, los derechos humanos, las emociones y la esperanza están presentes en el repertorio. Sus modelos son cantantes como Violeta Parra, Chavela Vargas, Lila Downs, Guadalupe Urbina, Mercedes Sosa.
Posted on 30 Aug 2016 by atalaya
-----
6 april - 25 juni Expositie Pablo!, in Brink 16

Deze expositie wordt geopend met een lezing over leven en werk van de beroemde keramist Pablo Rueda Lara op Donderdag 6 april 2017, 19.30 uur in de grote Synagoge (Golstraat 23, 7411 BN Deventer).

De lezing wordt gehouden door Eddy Baris Cohen, curator voor de expositie. De heer Baris Cohen was tevens de laatste negen jaar van het leven van Pablo diens partner.

Donderdag 6 april 2017 gaat in Deventer de expositie Pablo! open voor het publiek. Het is de eerste grote overzichtstentoonstelling in Nederland van keramische beelden van de beroemde Spaans/Nederlandse keramist Pablo Rueda Lara.
Om de start van de expositie te omlijsten zal de curator een lezing houden over het opmerkelijke leven en het hoge niveau werk van de kunstenaar.

De lezing is een echte aanrader, zeker als u op een later moment de expositie wilt bezoeken. U begrijpt dan beter de door Rueda Lara fabuleus uitgevoerde keramische technieken en de achtergronden van een aantal van diens thema’s.

De expositie loopt tot en met zondag 25 juni, zie www.kunstaanz.nl.

===========================

Gaceta Holandesa

A principios de este año dos españolas, Alicia Fernández, fotógrafa y Alejandra Mahiques, periodista, lanzaron la primera publicación online de noticias y actualidad sobre Holanda en español: Gaceta Holandesa.

Cada semana envían a sus suscriptores una entrevista a un personaje holandés de interés, un reportaje a fondo sobre un tema de actualidad que afecte a los expatriados hispanohablantes en los Países Bajos o una pista turistica que se sale del circuito habitual. Se han marcado el objetivo de ofrecer una información de calidad, contrastada y visualmente atractiva y diferente. Hasta ahora la acogida está siendo muy buena y ellas quieren seguir apostando fuerte por este proyecto tan apasionante. Estas son sus señas digitales:

Website: www.gacetaholandesa.com
Facebook: https://www.facebook.com/GacetaHolandesa/?ref=py_c
Twitter: https://twitter.com/gacetaholandesa

===========================

cursus Spaans
CURSUS SPAANS
Twee keer per jaar, in september en in januari/februari, starten er bij Espalmía – Instituto español cursussen Spaans op verschillende niveau’s.
Een cursus bestaat uit 13 wekelijkse lessen van 90 minuten. De kosten bedragen € 270,- inclusief het lesmateriaal, een blocnote en een pen.

Espalmía organiseert ook het tweemaandelijkse Café Castellano, waar iedereen gezellig Spaans kan komen luisteren of spreken.
Het Café Castellano wordt meestal op de laatste vrijdag van de maand gehouden in De Fontein, Fonteinkruid 61 te Deventer (op winkelcentrum De Flora) van 20 tot 22 uur.

Zowel Espalmía als ook het Café Castellano zijn op facebook te vinden.
Via de website van Espalmía kan ook altijd informatie worden opgevraagd: www.espalmia.nl

===========================

Culturele agenda Evenementen met een Spaanse connectie

Tips? Mail ze naar atalaya.deventer@gmail.com !

Posted on 18 Aug 2015 by atalaya
Programma 2015-2016
Vrijdag 18 september Jan Timmerman, El Greco en de Duitse Expressionisten

De Griekse schilder Domenikos Theotokopoulos, beter bekend als El Greco, vestigde zich in de jaren 1576/77 in Toledo, in de hoop carriere te maken aan het Spaanse hof. Koning Filips II was druk in de weer met de bouw en inrichting van zijn nieuwe paleis, het Escoriaal, waarvoor hij de beste kunstenaars wilde aantrekken. Filips weest echter het werk van El Greco af en nam schilders in dienst die een andere weg op gingen. Toch werd El Greco in zijn woonplaats Toledo wel degelijk gewaardeerd.
Na zijn dood heeft het werk van El Greco lange tijd weinig aandacht gekregen. Omstreeks 1900, in de stroom van vernieuwingen in de kunst wordt het werk "ontdekt". met name de Duitse Expressionisten voelen zich geïnspireerd door zijn visionaire werken. Een heftige discussie komt op gang in de kunstwereld. Schilders als Oskar Kokoschka en Egon Schiele voelen zich verwant met El Greco.
Op dit moment ziet men El Greco als een van de grote Spaanse schilders en een voorloper van ontwikkelingen in de moderne kunst.

========

Martes el 22 de septiembre ¡OJO! 19:30 PELÍCULA Las medianeras, Gustavo Tarreto

LET OP: DIT PROGRAMMAONDERDEEL IS GEANNULEERD VANWEGE VERANDERDE OPENINGSTIJDEN VAN DE BIBLIOTHEEK

========

Jueves el 1 de octubre Raymond Buve, El canal transístmico: ¿Nicaragua o Panamá?

Desde Carlos V ya hay debate acerca del istmo de Panamá: ¿qué tipo de comunicación utilizamos?: camino o canal. Por fin se decidió en la época de Carlos V por una combinación: y camino y río. Más tarde apareció la alternativa más fácil, pero políticamente difícil, del río fronterizo entre Nicaragua y Costa Rica. Desde aquel momento había competencia entre Colombia (Panamá era siempre una provincia de Colombia) y Nicaragua. Entraron los holandeses, los franceses, los ingleses y los americanos en la competencia. Una empresa estadounidense construyó el ferrocarril, después hubo el intento del canal por De Lesseps, que falló, después la iniciativa americana y ahora surge otra vez Nicaragua, con la iniciativa por parte de China. Esta iniciativa no les gusta ni a Panamá, que está completando el segundo canal paralelo al original, ni a Washington que no confíe en Nicaragua.

========

Viernes el 13 de noviembre Santiago Montobbio y Klaas Wijnsma, La poesía y la traducción literaria

Santiago Montobbio es un poeta barcelonés cuya obra ha sido traducida al portugués, francés e italiano, entre otros. Los principales temas abordados son los grandes temas: la vida, la muerte y el amor, y el de lo que significa ser poeta. La atmósfera en general es melancólica, suavizada por un humor sutil, nunca a expensas de otras personas.
Hace dos años Klaas descubrió su poesía en la red, y comenzó traduciéndola al neerlandés. En el momento está en el proceso de publicar un poemario bilingüe.
Esta velada será una mezcla de recitales de poesía bilingües por el poeta y su traductor, de información sobre la poesía de Montobbio y el trabajo de traducción literaria, y tras la pausa habrá un taller de traducción literaria. El poema discutido se presenta aquí. A quienes quieran probar traducirlo se aconseja comenzar cuanto antes, para poder dejar madurar la traducción. Pero también sin haber traducido el poema de antemano, el taller será interesante, porque echará luz en muchos aspectos de la traducción literaria.

ESTAMPA RELATIVA A MIS TARDES DE DOMINGO

Yo ya sé que me quieres muchísimo,
que tú hablas y amas y hablas
y que como eso a veces me fatiga
yo enredo despistado palabras,
que mientras tú me amas o me hablas con malicia yo aprovecho
para hacer huir a mi corazón por más ciudades
y aunque modestamente creo que en ciertas ocasiones
he demostrado tener
para el teatro habilidades
mucho me temo que generalmente
este tipo de internas escapadas
no se te suelen pasar por alto.
Así cuando de pronto ayer dijiste ¿qué hacemos?
y yo tuve que bajar del cielo para contestar
con cara de muy serio: “Cuidado con el perro”.
Luego ya me di cuenta de que estabas preocupada,
que hablabas quizá de amor o de nosotros
y desde luego también de que esta vez
me agarraste in fraganti. Pero qué
quieres que te diga: las cosas
como salen bien es en su principio, y como
yo ya sé que tú me quieres muchísimo,
y que para colmo yo también te quiero,
entonces quizá sí que lo único
que debemos hacer es –¿no te parece?–
tener muchísimo cuidado con el perro.

========

Viernes el 15 de enero Asamblea General

U ontvangt te zijner tijd de stukken.

========

Viernes el 19 de febrero César Castro Goicochea, 100 años del descubrimiento de Machu Picchu

En el mes de julio del 2011 se celebró el centenario del descubrimiento de Machu Picchu en Perú. Te gustaría redescubrirlo con nosotros?
Como sabemos Machu Picchu es uno de los complejos arqueológicos más famosos del mundo. El motivo principal no son solamente su arquitectura y su historia, sino la combinación de ambas con un entorno espectacular a 2,360 metros de altitud. Las verdes montañas del Departamento de Cuzco lo protegen por sus flancos norte, este y oeste, con abruptos precipicios que dejan el sur como único acceso posible.
Por eso resulta fascinante conocer como en 1911 un solo hombre, Hiram Bingham, sin más compañía que la de un guía y la de un soldado, logró descubrir ésta, considerada por la UNESCO, como una de las 7 maravillas del mundo.

La disertación de César Castro Goicochea, peruano como Machu Picchu, licenciado en Derecho, periodista y actual docente de español en 3 diferentes universidades populares holandesas, nos permitirá conocer a través de imágenes y relatos un poco más de este mito mundial ubicado en la ceja de selva peruana en una región que en ese entonces era intransitable.

========

Viernes el 18 de marzo Idoia Leal Belausteguigoitia, Ciudades y murales mexicanos

La noche se dividirá en dos temas: ciudades y murales de México. En la primera parte, vamos a conocer cuatro ciudades mexicanas, su arquitectura y su folclor. Hablaremos de sus calles y su historia, su música que son Patrimonio Universal. Conoceremos a través de fotografías, a Guanajuato hermosa ciudad mexicana, de la época colonial. Además un pueblo mágico famoso por su inigualable joyería de plata. También hablaremos de la colorida arquitectura de una ciudad en Veracruz que tiene la fiesta de la Virgen de la Candelaria.
Y para terminar, conoceremos una festividad de Oaxaca, la más alegre y colorida tradición, llena de música, de vestidos de colores y de fiesta. Los asistentes a la conferencia conocerán estas ciudades que son importantes por su arquitectura, tradiciones y música y a través de fotografías que proyectaremos en la sala de la conferencia. México tiene muchas ciudades interesantes, esta noche solo hablaremos de cuatro.
En la segunda parte, presentaremos algunos de los edificios más emblemáticos que tienen murales en su interior que están ubicados en Ciudad de México, Cuernavaca, Guadalajara y Guanajuato. De esta manera, conoceremos los murales de Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, José Chávez Morado, Jorge González Camarena. El tema del muralismo mexicano es muy extenso, por tal motivo, hablaremos de los murales más representativos. Los esperamos esa noche donde conoceremos estos interesantes aspectos de México. La conferencia será en castellano.

Idoia Leal Belausteguigoitia (Torreón, Coahuila México 1978). Es escritora, periodista, maestra de español y literatura de América Latina. En el 2001 terminó la carrera de Comunicación en la Universidad Iberoamericana de Torreón. Después viaja a Florencia Italia para estudiar italiano e historia del arte. Es autora de los libros: Arte Mural en la Laguna. La historia a través del color (2005); Canal de la Perla. Prodigio de Arquitectura e Ingeniería (2004); Gilda y el Muro Mágico (2011, libro infantil).

========

Viernes el 22 de abril Maaike van der Meer, Chileense parels: Atacama en Paaseiland

Chili. Een land van uitersten. Met duizenden kilometers kustlijn, landschappen die variëren van een gortdroge en hete woestijn in het noorden tot ijskoude fjorden, besneeuwde Andestoppen en gletsjers in het zuiden. Met culturen die eeuwen teruggaan of voortkomen uit immigratiegolven van de afgelopen twee eeuwen. In deze lezing gaan we naar de verrassend flora- en faunarijke Atacamawoestijn in het noorden en het ver van het vasteland, in Polynesisch gebied gelegen Paaseiland, met zijn unieke Moai-cultuur en Nederlands “tintje”.

Atalaya-lid Maaike van der Meer reisde diverse malen naar het land en neemt u mee naar deze twee bijzondere delen van Chili. Een persoonlijk reisverslag met achtergronden over de bezochte gebieden.

========

Viernes el 20 de mayo Muzikale afsluiting met Flor de Lis

Na de pauze verzorgen Natasja La Valletta en Bart Guichelaar-Villerius een spetterend optreden. Zij spelen de allermooiste flamenco en rumba nummers op een eigenzinnige, aangrijpende en creatieve wijze. Beiden hebben ruim hun sporen verdiend op het gebied van wereldmuziek en richten zich momenteel met veel passie op de prachtige Spaanse muziek. De combinatie van het intense en gevoelige stemgeluid van Natasja en het temperamentvolle als ook kwetsbare gitaargeluid van Bart maakt dat een kennismaking met Flor-de-Lis een onvergetelijke ervaring zal zijn!

In het voorprogramma van Flor-de-Lis, vóór de pauze dus, vertellen 4 leden van Atalaya over een kunstenaar of kunstuiting uit de Spaanstalige wereld die hen bijzonder dierbaar is. Kunst en kunstenaars opgevat in de breedste zin van het woord: het kan gaan over een schrijver of een beeldhouwer, een componiste of een dichteres, of over een specifiek schilderij, boek, gedicht of muziekstuk, maar ook over volkskunst of een bezoek aan een festival.
We zijn nog op zoek naar die 4 leden, dus meld u aan!

========

VOORUITBLIK naar het volgende seizoen

Viernes el 23 de septiembre Mariano Slutzky, Nazis y judios en la pampa

Por qué fueron tantos nazis a Argentina? Es verdad que Peron fue un amigo de los nazis? En qué medida se le puede atribuir el antisemitismo en Argentina? Cual fue el papel de Evita Peron en todo esto?
Como es que confluyeron tantos judios -víctimas- y nazis -victimarios- en el mismo pais, en las mismas ciudades y mismo en los mismos barrios? Como se llevaron?
Por qué es tantos judios eligieron a un pais conocido ya como un destino de tantos nazis?
Alrededor de éstas preguntas Mariano Slutzky dará una charla: “Nazis y judios holandeses y belgas en Las Pampas”. El esbozo se concentra en el flujo legal e ilegal y casi paralela de judios y nazis holandeses y belgas a Argentina al final de la guerra y en la postguerra y es producto de un estudio recién finalizado.
El autor es periodista y vivió muchos años en Holanda; ahora vive en Buenos Aires.
http://mariano-slutzky.blogspot.com

========
Posted on 10 Aug 2015 by atalaya
Powered by CuteNews